SOLIDARNOŚĆ OŚWIATA – Komisja Międzyzakładowa nr 387 w Warszawie

Komunikat z obrad grup roboczych do spraw: wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników oświaty, a także finansowania oświaty.

Ciekawa intencja pojawiła się podczas prac nad zasadami finansowania placówek  oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu  terytorialnego. Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” przypomnieli, że podmioty prywatnoprawne otrzymują dotacje w wielkości bieżącego utrzymania uczniów danego typu szkół (nie mniej…