SOLIDARNOŚĆ OŚWIATA – Komisja Międzyzakładowa nr 387 w Warszawie

Projekty podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych oraz ramowych planów nauczania

    Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ramowe plany nauczania – to dwa projekty, które przekazujemy dzisiaj (30 listopada) do opiniowania wszystkim zainteresowanym w ramach prekonsultacji.…

ZNP w jednym szeregu z Kampanią przeciw Homofobii walczy o gender w szkole

   Jestem w szoku, że ZNP, który zrzesza przecież polskich nauczycieli, wchodzi w coś takiego jak polityka pseudorównościowa. Od lat uczę dzieci, zawsze podkreślam, jak ważny jest szacunek dla drugiego człowieka. Nie potrzebowałam do tego żadnych odgórnych wskazówek. I żaden z moich uczniów, teraz już dorosłych, nikogo…

Komunikaty Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

       Zdaniem członków prezydium NSZZ „Solidarnośc ” – odpowiedź MEN nie uwzględnia jednak najważniejszych postulatów NSZZ „Solidarność”, czyli przywrócenia prawa do przechodzenia nauczycieli na wcześniejsze emerytury (art. 88 KN), wydłużenia stanu nieczynnego do 12 miesięcy i wprowadzenia programu dobrowolnych odejść…