SOLIDARNOŚĆ OŚWIATA – Komisja Międzyzakładowa nr 387 w Warszawie

KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad posiedzenia Rady KSOiW w Dobieszkowie 17-18 listopada 2016 r.

        Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyraziła niezadowolenie z efektów dotychczasowych negocjacji pomiędzy Związkiem a rządem dotyczących sytuacji pracowników w związku z wprowadzaniem reformy edukacji.

krajowa-sekcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

17 + dwa =