SOLIDARNOŚĆ OŚWIATA – Komisja Międzyzakładowa nr 387 w Warszawie

Felieton z pytaniem o zasady!

Słynna niedawna wypowiedź prezydenta Francji, który do nas Polaków skierował takie słowa: ,,wy macie zasady, a my pieniądze strukturalne”, skłoniła mnie do skreślenia tych kilku słów a’propos działania niektórych podmiotów społeczno-samorządowych wokół reformy polskiej oświaty. Hipokryzja naszych kolegów i koleżanek…

KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad Prezydium Rady KSOiW w dniach 21 – 22 marca br. i spotkania z Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

W związku z rozpowszechnianymi nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi kwestii wynagradzania i statusu nauczycieli bibliotekarzy oraz nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, logopedów),  Prezydium KSOiW informuje, że przepisy w zakresie obejmowania tych nauczycieli Kartą Nauczyciela i źródła finansowania nie zmieniły się i nie są…

Informacja z prac grup roboczych do spraw czasu i warunków pracy nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli z 15. marca 2017 r.

W gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyły się dwa robocze, następujące po sobie, spotkania wymienionych grup roboczych. Podczas momentami żywiołowych dyskusji doszło do wymiany poglądów z zakresu wpisania do ustawy Karta Nauczyciela nauczycieli specjalistów i określania ich pensum dydaktycznego. Inny dyskutowany…