SOLIDARNOŚĆ OŚWIATA – Komisja Międzyzakładowa nr 387 w Warszawie

KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad Prezydium Rady KSOiW w dniach 21 – 22 marca br. i spotkania z Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

W związku z rozpowszechnianymi nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi kwestii
wynagradzania i statusu nauczycieli bibliotekarzy oraz nauczycieli specjalistów (pedagogów,
psychologów, logopedów),  Prezydium KSOiW informuje, że przepisy w zakresie obejmowania
tych nauczycieli Kartą Nauczyciela i źródła finansowania nie zmieniły się i nie są planowane
zmiany w tym zakresie.
Wnioskiem przedstawicieli NSZZ „Solidarność” podczas rozmów w MEN było ujednolicenie i zapisanie w Karcie Nauczyciela pensum nauczycieli specjalistów do 20 godzin tygodniowo.

Komunikat Prezydium z dnia 22.03.2017 roku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

5 + szesnaście =