SOLIDARNOŚĆ OŚWIATA – Komisja Międzyzakładowa nr 387 w Warszawie

Stanowisko Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie projektów aktów prawnych dotyczących zagrożenia epidemicznego.

W dniu 11 sierpnia 2020 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano 5 rozporządzeń kształtujących organizację pracy jednostek systemu oświaty w roku szkolnym 2020/2021. W kilka godzin później Minister Edukacji Narodowej podpisał przedmiotowe akty prawne bez przewidzianej prawem konsultacji…

List do Ministra Dariusza Piontkowskiego w sprawie wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli

Szanowny Panie Ministrze, W odpowiedzi na pisma DWST-WPZN.6000.1.(1) oraz (2).2020.BA z odpowiednio: 4 i 10 sierpnia br., które dotyczą zaproszenia na spotkanie w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych…