SOLIDARNOŚĆ OŚWIATA – Komisja Międzyzakładowa nr 387 w Warszawie

Felieton Noworoczny !

                            Felieton Noworoczny!

Za nami dobry Stary 2016 Rok! Rok ,,Dobrej Zmiany” dla Polski!

Co przyniósł on dla polskiej oświaty? A co przyniesie Nowy 2017 Rok?

Spróbujmy to zanalizować.

Odchodzący rok był czasem zmagania się Ministerstwa Edukacji Narodowej z oporem materii opozycyjnej. Zamiast merytorycznej dyskusji nad przyszłością oświaty, ze strony kręgów opozycyjnych była demagogia pt.: ,,likwidacja gimnazjów” i ,,chaos”. W debacie medialnej za mało przebijały się argumenty o konieczności szybkiej naprawy szkolnictwa średniego ogólnego i zawodowego zarówno pod względem programowym jak i wydłużenia  okresu kształcenia. Również powrót do 8-letniej szkoły podstawowej, jak podkreślali fachowcy, był jak najbardziej wskazany. Te zmiany dawałyby ogromne korzyści w całym cyklu nauki młodego pokolenia i nie stygmatyzowałyby sporej grupy uczniów już na wstępnym etapie.Aktualnie czekamy na efekty pracy Senatu Rzeczypospolitej nad ew. poprawkami do Ustawy o Reformie Oświaty i Przepisami Wprowadzającymi i podpisem Prezydenta.Zostały uruchomione już działania samorządów nad zmianą struktury szkolnictwa.I tu napotykamy kolejny opór materii, szczególnie tam, gdzie włodarzami są niezbyt przychylni władzy centralnej urzędnicy. Niektórzy z nich bardzo niechętnie dopuszczają nas – działaczy związkowych, a nawet radnych, do brania udziału w pracach na tym etapie.Czym to jest podyktowane? Możemy tylko się domyślać, choć mamy nadzieję na zmianę takiej postawy dla dobra ogólnego. Są jednak i takie samorządy które chętnie z nami współpracują.Co przyniesie Nowy Rok 2017, pokaże czas. Ale biorąc pod uwagę dotychczasowe sukcesy w reformowaniu Kraju przez Rządzących jestem optymistą.Naszym głównym zadaniem jest i będzie pomoc pracownikom narażonym na utratę pracy i wszelkiemu pogorszeniu jej warunków.Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność” negocjuje cały czas jak najlepsze warunki osłonowe i walczy o podwyżki płac zarówno dla nauczycieli jak i pracowników niepedagogicznych.

Serdecznie Wszystkich pozdrawiam życząc jednocześnie spokoju i wszelkiej pomyślności w Nowym 2017 Roku!

Przewodniczący KM – 387  –  Jerzy Smoliński

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

20 − 16 =