SOLIDARNOŚĆ OŚWIATA – Komisja Międzyzakładowa nr 387 w Warszawie

Komunikat z obrad grup roboczych do spraw: wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników oświaty, a także finansowania oświaty.

Ciekawa intencja pojawiła się podczas prac nad zasadami finansowania placówek  oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu  terytorialnego. Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” przypomnieli, że podmioty prywatnoprawne otrzymują dotacje w wielkości bieżącego utrzymania uczniów danego typu szkół (nie mniej niż kwota   przewidziana  w części oświatowej  subwencji ogólnej), nie  wykonują  wielu  zadań wpływających  na bieżące  utrzymania uczniów  (poczynając od warunków  pracy i  płacy nauczycieli, funduszy nagród, doskonalenia, zdrowotnego, świadczeń socjalnych itp.). Dlatego z tych powodów pojawiła się koncepcja finansowania tych placówek oświatowych na podstawie oddzielnych przepisów prawa (rozporządzenia).

Komunikat do pobrania

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

siedemnaście − 17 =