SOLIDARNOŚĆ OŚWIATA – Komisja Międzyzakładowa nr 387 w Warszawie

Felieton cykliczny – troszkę polityki…oświatowej!

jurus

Regułą tej strony nie jest politykowanie, ale czas jest niezwykle gorący i trudno nie odnosić się do bieżących wydarzeń bez uwzględniania zjawisk ocierających się o bieżącą politykę.

Oczywiście będzie mowa o wydarzeniach związanych z Reformą Polskiej Oświaty. Siły przeciwne ugrupowaniu rządzącemu (partie i inne ruchy) podczepiają się pod protesty ZNP i dają upust swoim ,,kwiecistym” wypowiedziom. Na demonstrację do Warszawy w dniu 19.11.16 r., oprócz związkowców i zaprzyjaźnionych opozycyjnych polityków, przybyło wielu oryginalnych gości jak: prezydent Sopotu, Świętochłowic i różnych innych tzw. oburzonych.  Dali oni koncert kuriozalnych wypowiedzi. Oto kilka przykładowych gdyż na wszystkie nie ma tu miejsca: – ,,przyjechaliśmy z dziećmi, gdyż nie chcemy, żeby im ktoś zamykał drzwi do tego świata”, ,,Gimnazjum zniknie, dzieci też znikną”, ,,barbarzyństwo na miarę Hunów, albo zaborów”, ,,mam apel do rodziców: nie dajcie się zwieść gatce, że jakoś to będzie, bo będą się uczyć na dachach, w piwnicach, nie wiadomo gdzie” (zatroskany rodzic), ,,na początku był wielki chaos w Gimnazjum, ale ja zostałem prawnikiem” (absolwent), ,,droga młodzieży, ZNP powstało w 1905 r., była prześladowana przez zaborców, dziś w wolnej Polsce znów chcą wyrzucać nauczycieli z pracy” (prezydent Świętochłowic), ,,jak długo można kłamać, że polski uczeń nie jest mądry, polska szkoła jest zła, nam zależy na mądrej europejskiej szkole, a nie na ksenofobicznej A. Macierewicza” (prezydent Sopotu).  Z takimi argumentami nie da się dyskutować. Merytorycznych jak na lekarstwo. Całość zakończona była kupą z kredy i jakiegoś (rzekomo) sztandaru podobnego do flagi narodowej.

W takiej hucpie nie chcemy uczestniczyć! Nasz związek rozmawia merytorycznie z MEN i wszystkimi innymi podmiotami od których zależy sprawne przeprowadzenie reformy. Zatroskani jesteśmy o nauczycieli i pracowników niepedagogicznych z wygaszanych Gimnazjów. Rozmawiamy więc o jak najlepszych warunkach osłonowych dla tych grup pracowniczych. Szereg naszych postulatów znalazło już zrozumienie w Ministerstwie Edukacji Narodowej, jak np. – pierwszeństwo w zatrudnieniu dla tej grupy w okresie do dnia 31.VIII.2020 r., – zwiększenie kompetencji kuratorów oświaty poprzez obligatoryjne uzyskanie opinii kuratora oświaty wszystkich arkuszy organizacyjnych szkół i placówek w danej jednostce samorządu terytorialnego po zaopiniowaniu ich przez reprezentatywne związki zawodowe,a także trwają rozmowy, o:

– wprowadzenie standardu maksymalnej liczby uczniów w klasie z jednoczesnym określeniem podziałów,na,grupy,

-doprecyzowanie zapisów art. 42 ust. 2 pkt.2KN,

– ujednolicenie pensum godzin dla nauczycieli specjalistów,

– finansowanie z budżetu państwa zajęć pozalekcyjnych w szkołach i placówkach oświatowych.

A w takich sprawach, jak:

-znaczące podwyżki płac,

– wydłużenia stanu nieczynnego do 12 miesięcy, czy

– przywrócenia prawa do wcześniejszego przechodzenia na emeryturę (art. 88 KN),

Prezydium KSOiW zdecydowało o wystąpieniu do do premier Beaty Szydło z wnioskiem o pilne spotkanie na temat postulatów NSZZ Solidarność.

Mamy nadzieję osiągnięcia jak największych efektów tych działań.

Wspomagajmy wszyscy tę reformę dla dobra Polskiej Oświaty.

 

Serdecznie Wszystkich pozdrawiam!

Jerzy Smoliński

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

20 − sześć =