SOLIDARNOŚĆ OŚWIATA – Komisja Międzyzakładowa nr 387 w Warszawie

KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad Walnego Zebrania Delegatów KSOiW 17-18 maja 2018 r

Ryszard Proksa ponownie został wybrany przewodniczącym Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania  NSZZ „Solidarność”. Wybrano Radę Sekcji i  Komisję Rewizyjną a także delegatów na Kongres Sekretariatu Nauki i Oświaty.

http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php?lang=pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.