SOLIDARNOŚĆ OŚWIATA – Komisja Międzyzakładowa nr 387 w Warszawie

Nauczyciel dla ucznia – zmieniamy status zawodowy nauczyciela

Więcej czasu nauczyciela dla ucznia, mniej biurokracji, a także kilkudziesięcioprocentowe  podwyżki to cel przedstawionych przez MEiN zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli. Dziś, 21 września br. w gmachu MEiN trwa kolejne spotkanie kierownictwa resortu w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych i przedstawicielami samorządów terytorialnych.

Czytaj dalej ……..