SOLIDARNOŚĆ OŚWIATA – Komisja Międzyzakładowa nr 387 w Warszawie

OPINIA PRAWNA dot. ochrony wizerunku i praw autorskich nauczycieli w trakcie nauki zdalnej.

Podstawa i przedmiot opinii prawnej .Niniejsza opinia została sporządzona na zlecenie Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w związku z następującymi pytaniami prawnymi:

1.Czy zgodne z prawem jest nagrywanie lekcji online przez uczniów?

2.W jaki sposób chroniony jest wizerunek nauczyciela przed wykorzystywaniem nagrań z edukacji zdalnej w celach prześmiewczych?

http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/attachments/article/847/Opinia%20prawna%20dot.%20nagrywania%20lekcji%20online.pdf#page=1&zoom=auto,-82,843