SOLIDARNOŚĆ OŚWIATA – Komisja Międzyzakładowa nr 387 w Warszawie

Kondolencje

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 6 października 2023 roku

w wieku 87 lat  odeszła od nas

ś.p. Wanda Krajewska-Hofman

 

Msza Święta za duszę Zmarłej zostanie odprawiona 13 października 2023 r. o godz. 13.00 w kościele św. Karola Boromeusza w Warszawie, po czym nastąpi  złożenie do grobu rodzinnego na Starych Powązkach.

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego,
więziona na Zamku Lubelskim w latach 1953 – 1954 za działalność w orga

nizacji szkolnej „Związek Ewolucjonistów Wolności” w Międzyrzecu Podlaskim.

We wrześniu 1980 roku współtworzyła Związek Zawodowy Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty,
od października 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”.

W stanie wojennym uczestnik tajnej Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty, organizatorka sieci kolportażu wydawnictw podziemnych.
Współorganizatorka w latach 1982 -1989 Studium Kultury Chrześcijańskiej przy kościele św. Trójcy na Solcu w Warszawie.

W latach 1989 – 2006 przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania nr 387.

W latach 1989 – 2002 radna Sejmiku województwa warszawskiego, następnie mazowieckiego,
w latach 2009 – 2010 radna m.st. Warszawy.

Członek zarządu Towarzystwa Stanisława ze Skalbimierza  oraz zarządu Inicjatywy Wydawniczej „Biblioteka im. św. Jadwigi Śląskiej”.

Wyróżniona licznymi nagrodami i odznaczeniami związkowymi i państwowymi,
w tym Krzyżem Więźnia Politycznego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz w roku 2019 Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Cześć Jej pamięci!

Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze

https://solidarnosc.mazowsze.pl/?p=36686