SOLIDARNOŚĆ OŚWIATA – Komisja Międzyzakładowa nr 387 w Warszawie

Demokracja związkowa – Walne Zebranie Delegatów

18 marca 2023 roku obradowało Walne  Zebranie Delegatów Organizacji  Międzyzakładowej nr 387 NSZZ Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” regionu Mazowsze.

Nowym przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej nr 387 na kadencję 2023 – 2028 , został wybrany jednogłośnie dotychczasowy przewodniczący Jerzy Smoliński.

Delegaci liczącej ponad 280 osób rzeszy związkowców wybrali  15-osobową Komisję Międzyzakładową,  3- osobową  Komisję Rewizyjną.