SOLIDARNOŚĆ OŚWIATA – Komisja Międzyzakładowa nr 387 w Warszawie

Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie przywrócenia art. 88 Karty Nauczyciela

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
domaga się przywrócenia art. 88 Karty Nauczyciela, dotyczącego możliwości
przejścia na wcześniejsza emeryturę. Oczekujemy, że uszanowanie praw
nabytych oraz zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego prawa
stanie się faktem. Nauczyciele rozpoczynający pracę przed 1999 r. mieli
pewność wynikającą wprost z przepisu ustawy Karta Nauczyciela, że będą mogli
skorzystać z możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę.Czytaj dalej ………..