SOLIDARNOŚĆ OŚWIATA – Komisja Międzyzakładowa nr 387 w Warszawie

STANOWISKO Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie waloryzacji płac nauczycieli

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w związku z brakiem
realizacji porozumienia podpisanego przez Rząd RP i NSZZ „Solidarność” 7 kwietnia 2019 r.
w przedmiocie powiązania płacy nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce
narodowej domaga się doraźnej waloryzacji płac nauczycieli od stycznia 2022 r.
w wysokości 15 %.Czytaj dalej ………..