SOLIDARNOŚĆ OŚWIATA – Komisja Międzyzakładowa nr 387 w Warszawie

Piotr Duda do Prezydenta Andrzeja Dudy: Zwracam się do Pana jako patrona dialogu

   Przekazuję Panu Prezydentowi kopię samego porozumienia, dotyczącego przede wszystkim zmian w systemie wynagradzania nauczycieli. Pragnę też przypomnieć, że zostało ono zawarte 7 kwietnia 2019 r. w bardzo trudnym dla polskiej edukacji czasie, a NSZZ „Solidarność” nie ulegając presji wykazał się daleko idącą rozwagą i odpowiedzialnością – napisał przewodniczący.

Artykuł w Tysol.pl