SOLIDARNOŚĆ OŚWIATA – Komisja Międzyzakładowa nr 387 w Warszawie

Komunikaty – ważne

Witam serdecznie w tym trudnym okresie nie tylko dla oświaty!
Przesyłam Wam dwa ostatnie niezwykle ważne komunikaty w sprawie sytuacji pracowników oświaty związanej z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r.:
1. Opinia prawna dot. wypłaty wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy w szkołach z powodu epidemii koronawirusa – opracowana przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność”,
2. Organizacja pracy i wynagrodzenia za postój w pracy – dokument przesłany do dyrektorów placówek przez Biuro Edukacji.
W obydwu tych dokumentach zawarte są stwierdzenia uznające prawo zarówno nauczycieli jak i pracowników administracji do pełnego wynagrodzenia z przed zaistniałej sytuacji, m.in. słynnych już godz. ponadwymiarowych.
Pragnę podkreślić, że nasze stanowisko ,, Solidarności” oświatowej, jako jedyne spośród głównych instytucji działających w oświacie jak: MEN, ZNP i inne, było od początku jednakowe tj. pełna wypłata wynagrodzenia z przed epidemii. 
Niestety nasz konkurent ZNP, wprowadził na samym początku spore zamieszanie informując na piśmie wszystkich dyrektorów placówek, że w zaistniałej sytuacji pracownicy dostaną tylko 60% wynagrodzenia, co było szokiem dla wszystkich zainteresowaych, by po kilku dniach wycofać się z tego twierdzenia na skutek naszego stanowiska.
Postarajcie się wydrukować i wywiesić ten komunikat Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność” na tablicach szkolnych, mimo że jest on dosyć długi. Jest to ważne aby jak najwięcej wszystkich pracowników z nim się zapoznało.
Aha, przy okazji chciałem Wszystkich powiadomić o odwołaniu naszego zebrania planowanego w dniu 31 marca 2020 r.
Pragnę także powiadomić głównie Przewodniczących Kół, ale także tych naszych przedstawicieli gdzie są pojedyńcze osoby w placówce, że w tym roku chciałbym Was uaktywnić w zapoznaniu się z arkuszem organizacji udostępnionym Wam przez dyrektorów placówek abyście przekazali mi swoją opinię, najlepiej e-mailem, która będzie dla mnie wiążąca, ponieważ dyrektorzy nie będą papierowo dostarczać nam tych arkuszy ze  względów bezpieczeństwa. Tak na pewno już będzie w dzielnicy Wawer i być może na Pradze Południe, chociaż tu będę chciał od niektórych szkół dostać w tradycyjnej papierowej formie.
Życzę dużo zdrowia i spokoju w tym trudnym dla nas wszystkich okresie!
Jerzy Smoliński – Przewodniczący KM 387

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

16 + 12 =