SOLIDARNOŚĆ OŚWIATA – Komisja Międzyzakładowa nr 387 w Warszawie

Komunikat z obrad KSOiW w Warszawie.

Ocena stopnia  realizacji podpisanego z rządem  w dniu 7 kwietnia 2019 r. porozumienia to główny temat, którym zajmowała się Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, obradująca 28 sierpnia 2019 r. w Warszawie.

Stwierdzono, że nie wszystkie punkty porozumienia są spełnione. Realizowana jest aktualna podwyżka płac od 1 września 2019 r.

Stanowczy protest wzbudza opieszałość w dotrzymaniu punktu VI porozumienia –  prac nad nowym systemem wynagradzania. Ministerstwo nie przygotowało również zmian legislacyjnych w celu odbiurokratyzowania pracy nauczycieli.

Złamaniem postanowień porozumienia jest także brak prawnego zagwarantowania dodatku za wychowawstwo w wysokości min. 300 zł.

dla  wszystkich nauczycieli pełniących tę funkcję.

Rada podjęła stanowiska w sprawach:

– płac nauczycieli w 2020 r.,

– sytuacji nauczycieli stażystów od 1 września 2019 r.,

– wychowawców placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej,

– szeroko pojętego bezpieczeństwa uczniów.

Prezes IPN przedstawił bieżącą sytuację stowarzyszenia.

Agata Adamek

sekretarz

KSOiW NSZZ „Solidarność”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

dwadzieścia − dwanaście =