SOLIDARNOŚĆ OŚWIATA – Komisja Międzyzakładowa nr 387 w Warszawie

Felieton oświatowy do ,,Mieszkańca”

W  dzielnicach  objętych zakresem  działania   naszej  Organizacji  Międzyzakładowej Nr 387 nie zauważyliśmy  większych perturbacji i problemów związanych z  wdrożeniem reformy oświaty.Władze  samorządowe  sygnalizowały  głównie  zwiększenie wydatków  na adaptacje  budynków, boisk, placów zabaw pod nowe zadania i funkcje wielu placówek.  Jednak  wszędzie  była mowa o dobrym przygotowaniu obiektów. Charakterystyczna w tym zakresie była wypowiedź jednego z burmistrzów, który powiedział, że mimo ogromu prac udało się w ciągu półtora miesiąca zrealizować większość  remontów i adaptacji.   Występują jednak poszczególne  przypadki związane  z kłopotami z rejonizacją poszczególnych placówek w tym szczególnie szkół podstawowych.  Nie wszystkie samorządy  dobrze współpracowały w tym zakresie z organizacjami społecznymi.Osobnym  zadaniem było pozytywne rozwiązanie ruchu kadrowego, w tym szczególnie  pracowników pedagogicznych.  Okazało się, że nie było zagrożenia utraty stałego zatrudnienia przez nauczycieli, gdyż zwalniani z jednej placówki niemalże natychmiast znajdowali zatrudnienie w innej. A przy tym otrzymywali 6-cio  miesięczną odprawę.Bardzo poszukiwani byli, nawet jeszcze pod koniec sierpnia, nauczyciele matematyki, chemii, fizyki czy języka angielskiego.Nie wszystkie zmiany proponowane  w zapisach Karty Nauczyciela są popierane przez nasz związek, który konsekwentnie domaga się wielu regulacji korzystnych zarówno dla  pracowników pedagogicznych jak i niepedagogicznych.Zgłosiliśmy do MEN swoje zastrzeżenia do zapisów  w projekcie dot. m.in. udzielania urlopów dla poratowania  zdrowia, awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli. Podnosimy nadal postulat określenia standardów zatrudnienia nauczycieli specjalistów i nauczycieli bibliotekarzy.  W ostatnich rozmowach z minister Anną Zalewską, Prezydium KSOiW  NSZZ ,,Solidarność ‘’ podtrzymała postulat wprowadzenia 15% podwyżki płac dla nauczycieli  i utrzymania waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2018 r.i powiązania płac nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w kraju , jak również: przywrócenie obowiązywania Karty Nauczyciela w placówkach opiekuńczo wychowawczych,  zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych w kierunku stworzenia możliwości wzrostu płac pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych.

Pragniemy podkreślić, że w reformie  widzimy duże możliwości naprawy polskiej oświaty i zawsze jesteśmy gotowi do rozmów  zarówno z władzami centralnymi jak i samorządowymi w celu osiągnięcia wspólnego sukcesu.

 

 

                                                                               Jerzy Smoliński

Przewodniczący  Komisji Międzyzakładowej Organizacji Międzyzakładowej nr  387 Pracowników Oświaty i Wychowania Regionu Mazowsze – Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła, Sulejówek, Mińsk Mazowiecki.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

trzy × 2 =