SOLIDARNOŚĆ OŚWIATA – Komisja Międzyzakładowa nr 387 w Warszawie

OPINIA PRAWNA dot. ochrony wizerunku i praw autorskich nauczycieli w trakcie nauki zdalnej.

Podstawa i przedmiot opinii prawnej .Niniejsza opinia została sporządzona na zlecenie Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w związku z następującymi pytaniami prawnymi: 1.Czy zgodne z prawem jest nagrywanie lekcji online przez uczniów? 2.W jaki sposób chroniony jest wizerunek…

Stanowisko Sekcji ws. sytuacji w oświacie przed nowym rokiem szkolnym

Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku wyraża swe zaniepokojenie sytuacją w oświacie przed nowym rokiem szkolnym 2020/2021, zwłaszcza brakiem szczegółowych rozwiązań zapewniających nauczycielom bezpieczne warunki pracy w sytuacji narastającego znów zagrożenia COVID-19. Z jednej…

Obchody 40 lecia ,,Solidarności” + zebrania i komunikaty
Obchody 40 lecia ,,Solidarności” + zebrania i komunikaty

Obchody 40 lecia ,,Solidarności” + zebrania i komunikaty

Witam Wszystkich serdecznie i świątecznie z okazji 40 lecia powstania ,,Solidarności”!!! Przy okazji składam Wszystkim naszym członkom z okazji Jubileuszu 40 lecia powstania naszego Związku najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności i poczucia zaszczytu i  godności z bycia członkiem NSZZ ,,Solidarność”, którego…

Komunikat z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
Komunikat z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Komunikat z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

W dniu 26 sierpnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady KSOiW NSZZ „Solidarność”, które w związku z panującą pandemią zorganizowane zostało po raz pierwszy w formie e-konferencji. Udział w posiedzeniu potwierdziło 34 członków Rady.

Jak organizować kształcenie w czasie epidemii – zalecenia dla dyrektorów szkół

Zalecenia dla dyrektorów szkół i placówek, które znajdują się w strefie żółtej i czerwonej, możliwe modele kształcenia w czasie epidemii, procedury postępowania dyrektora i służb sanitarnych w sytuacji wystąpienia zagrożenia zakażenia COVID-19 w szkole, placówce – to główne tematy wspólnej…

Stanowisko Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie projektów aktów prawnych dotyczących zagrożenia epidemicznego.

W dniu 11 sierpnia 2020 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano 5 rozporządzeń kształtujących organizację pracy jednostek systemu oświaty w roku szkolnym 2020/2021. W kilka godzin później Minister Edukacji Narodowej podpisał przedmiotowe akty prawne bez przewidzianej prawem konsultacji…

List do Ministra Dariusza Piontkowskiego w sprawie wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli

Szanowny Panie Ministrze, W odpowiedzi na pisma DWST-WPZN.6000.1.(1) oraz (2).2020.BA z odpowiednio: 4 i 10 sierpnia br., które dotyczą zaproszenia na spotkanie w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych…