http://solidarnoscoswiata.ppld.pl/wp-content/uploads/2016/11/zd2-3.png http://solidarnoscoswiata.ppld.pl/wp-content/uploads/2016/11/zd2-3.png
http://solidarnoscoswiata.ppld.pl/wp-content/uploads/2016/11/zd3-1.png http://solidarnoscoswiata.ppld.pl/wp-content/uploads/2016/11/zd3-1.png
http://solidarnoscoswiata.ppld.pl/wp-content/uploads/2016/11/zd2-3.png http://solidarnoscoswiata.ppld.pl/wp-content/uploads/2016/11/zd2-3.png
http://solidarnoscoswiata.ppld.pl/wp-content/uploads/2016/11/zd1-1.png http://solidarnoscoswiata.ppld.pl/wp-content/uploads/2016/11/zd1-1.png
http://solidarnoscoswiata.ppld.pl/wp-content/uploads/2016/11/zd5.png http://solidarnoscoswiata.ppld.pl/wp-content/uploads/2016/11/zd5.png
http://solidarnoscoswiata.ppld.pl/wp-content/uploads/2016/11/DSCN06911.jpg http://solidarnoscoswiata.ppld.pl/wp-content/uploads/2016/11/DSCN06911.jpg
http://solidarnoscoswiata.ppld.pl/wp-content/uploads/2016/11/zd6.png http://solidarnoscoswiata.ppld.pl/wp-content/uploads/2016/11/zd6.png
http://solidarnoscoswiata.ppld.pl/wp-content/uploads/2016/11/zd7.png http://solidarnoscoswiata.ppld.pl/wp-content/uploads/2016/11/zd7.png
http://solidarnoscoswiata.ppld.pl/wp-content/uploads/2016/11/zd1.png http://solidarnoscoswiata.ppld.pl/wp-content/uploads/2016/11/zd1.png
http://solidarnoscoswiata.ppld.pl/wp-content/uploads/2016/11/zd2-1.png http://solidarnoscoswiata.ppld.pl/wp-content/uploads/2016/11/zd2-1.png

Komunikat z obrad grup roboczych do spraw: wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników oświaty, a także finansowania oświaty.

Ciekawa intencja pojawiła się podczas prac nad zasadami finansowania placówek  oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu  terytorialnego. Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” przypomnieli, że podmioty prywatnoprawne otrzymują dotacje w wielkości bieżącego utrzymania uczniów danego typu szkół (nie mniej…

Felieton Noworoczny !

Felieton Noworoczny !

                            Felieton Noworoczny! Za nami dobry Stary 2016 Rok! Rok ,,Dobrej Zmiany” dla Polski! Co przyniósł on dla polskiej oświaty? A co przyniesie Nowy 2017 Rok? Spróbujmy to zanalizować. Odchodzący rok był czasem zmagania się Ministerstwa Edukacji Narodowej z oporem…